Beskytt foretaket

Det er ikke bare hjemmet som må sikres mot innbrudd. Dersom man har et foretak, må man tenke på at tyver kan prøve seg. De fleste foretak har et eller annet av verdi, enten varer, penger eller utstyr som kan selges, og ofte er små foretak dårligere beskyttet enn store foretak. Dette er tyver klar over, derfor kan man få seg en ubehagelig overraskelse, dersom man ikke tar noen forholdsregler.

Alle foretak bør utstyres med alarm, og gjerne med sikkerhetskameraer som filmer hva som foregår i lokalene. Et kamera kan kanskje ikke forhindre innbrudd, men bildene kan gjøre det lettere å finne de skyldige etterpå. Alarmen bør kobles til en alarmsentral, og gjerne også til noen av de ansatte i foretaket. Dersom alarmen er koblet til en ansatt, bør man selvsagt ikke dra til foretaket på egen hånd for å sjekke hva som foregår. Man bør alltid ta med seg enten en annen ansatt, politiet eller ansatte i et privat vaktselskap.

Hvis man har et stort foretak, eller har veldig verdifulle ting i foretaket, kan man også vurdere å ansette egne vakter. Dette koster selvsagt en del, men det kan lønne seg i lengden. Man kan be private vaktselskaper kjøre innom foretaket et visst antall ganger i døgnet, eller til og med ha faste vakter som er på vakt hele natten. Hvilke sikkerhetstiltak man trenger, avhenger av hva man har lagret i foretaket, og hvor attraktivt foretaket er for tyver. Dersom man bruker farlige kjemikalier eller andre giftstoffer, må disse oppbevares innelåst. Det samme gjelder for medikamenter, som kan være veldig attraktive blant for eksempel narkomane. Også elektroniske opplysninger må sikres, noe man kan lese mer om i vårt innlegg «Datainnbrudd».

Noen ganger er det også nødvendig å sikre et foretak med fysiske sperringer, som gjerder, eller bruke vakthunder. Dette er mer uvanlig i Norge, men alt avhenger av hvor stor risikoen er i det aktuelle foretaket. Hvis man er i tvil om hva som er det beste tiltaket, kan man snakke med et sikkerhetsfirma.