Beskytt hjemmet

Hjemmet skal være en trygg havn for familien, og trygghetsfølelsen er derfor veldig viktig. Man skal selvsagt ikke være paranoid, men det er alltid lurt å ta noen forholdsregler slik at man er litt bedre beskyttet mot for eksempel innbrudd eller brann. Man må først vurdere risikoen. Dersom man bor i tettbygd strøk, er risikoen for innbrudd større enn dersom man bor i et lite øysamfunn, men innbrudd kan skje hvor som helst. Dagens tyver er veldig mobile, og kan slå til nesten overalt.Man trenger ikke å investere i den mest avanserte alarmen for å føle seg trygg. Man trenger heller ikke å kjøpe den sinteste rottweileren man finner. En vakthund kan være til god nytte, og noen ganger kan en vakthund til og med jage vekk tyver, men det forutsetter at eierne reagerer når hunden bjeffer. Dersom eierne ikke gidder å sjekke hva som foregår, kan tyvene fortsette som planlagt. Hvis man har en hund som bjeffer, gjelder det å reagere hver gang, og sjekke hva som foregår. Som regel er det ingenting, men dersom det er tyver i nærheten som overvåker boligen, ser de at eierne er på vakt, og lytter til hunden. Da velger de kanskje en annen bolig i stedet.Dersom man ikke vil ha en hund, eller ikke kan ha hund på grunn av allergi eller andre problemer, kan man investere i en billig alarm eller et kamera som er festet ved døra. Hvis man bor i et område med høy risiko for innbrudd, kan man kjøpe en mer avansert alarm som er koblet opp mot en alarmsentral der man får hjelp dersom noe skjer.Å beskytte boligen mot brann er enda viktigere. Brannbeskyttelse går først og fremst ut på å redde liv. Det viktigste man trenger, er røykvarslere, og man bør ikke nøye seg med bare én. Det lønner seg å ha mange seriekoblede varslere, og man må selvsagt har rømningsveier og slukkeutstyr lett tilgjengelig. Det kan også være lurt å ha en safe til de mest verdifulle tingene, som viktige dokumenter og kopier av bilder.