Datainnbrudd

I dag er nesten alle foretak på nettet, og på nettet kan man være veldig sårbar. Datainnbrudd rammer stadig flere bedrifter, også småbedrifter, og ettersom mye informasjon er lagret på data, kan man risikere store tap dersom noe skjer. Hvis man har forskningsrapporter eller tegninger liggende på nettet, kan konkurrenter få tak i dem, og man […]